العربية


Management
 
 
  Mission Statement
  Services
  Management
  Certificates


  MR: ALLOYSIUS MARTIN
 
CENTER DIRECTOR

   
  TEL: +965 - 224911710 - 22407119
  FAX: +965 - 22407049
  MOB:  +965 - 99567867
  EMAIL: Almartin@GCUEKUW.COM
   


  MR:ABDULRHMAN ALBARIAH
  Executive Director

   
  TEL: +965 - 22491171 - 22491181 ext 18
  FAX: +965 - 22407049
  MOB:  +965 - 97282869
  EMAIL: A.ELBARIAH@GCUE-EDU.COM
   


  MR:AMGAD AYOUB
  BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

   
  TEL: +965 - 22491171 - 22491181 ext 23
  FAX: +965 - 22407049
  MOB:  +965 - 97282849
  EMAIL: A.AYOUB@GCUE-EDU.COM
   


  MR:MUHAMMAD SALAMA
 
ACADEMIC ADVISOR FOR FOREIGN UNIVERSITIES

   
  TEL: TEL: +965 - 22491171 - 22491181 ext 26
  FAX: +965 - 22407049
  MOB:  +965 - 97282859
  EMAIL: m.salama@gcue-edu.com
   


  MR:S.R. ABDUL RAZAK
 
CENTER CO-COORDINATOR

   
  TEL: +965 - 224911710 - 22407119
  FAX: +965 - 22407049
  MOB:  +965 - 97290515
  EMAIL: SRABDULRAZAAK@ GCUEKUW.COM
   


  MR: SHAIK KHADER BASHA
 
CENTER CO-COORDINATOR

   
  TEL: +965 - 224911710 - 22407119
  FAX: +965 - 22407049
   
   
   


  MR: SHAIK AMJAD BASHA
  ACADEMIC ADVISOR

   
   
  FAX: +965 - 22407049
  MOB:  +965 - 97290402
  EMAIL: MIA-SALMIA@STUDENT.COM
   
 

2010-2011 Gulf Centre for University Education  | Developed by: